Tin Vui từ Houston TX của K1 VĐN

Thân gửi đến các bạn K1/HVCSQG hình ảnh các anh chị K1 tại Houston, Texas chiêu đãi vợ chồng Võ Đăng Ngọc ngày 24/6/21 tại nhà hàng Kim Sơn.

Chân thành cảm tạ tấm thạnh tình này của các bạn mình.

VĐN.

IMG_2153IMG_2154
IMG_2157

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.