Tin về sức khỏe anh Trưởng K1

Vừa được tin anh Trưởng K1 phải vào bệnh viện vì bị đau tim bất ngờ. Căn Nhà Nhỏ xin thông báo đến quý bạn và cầu chúc cho bạn Nhữ Đình Toán mau hồi phục lại sức khỏe.

“Tôi bị đau ngực, đi urgent care hôm qua sau được chuyển vào BV vì quả tim có vấn đề phải theo dõi. Hôm nay đã khá hơn, hy vọng hôm nay hay ngày mai được về nhà, cho nên mọi việc website anh Hòa tạm lo giùm, nếu cần nhờ cô Nhung giúp.

Toán N.”

Get-Well-Sayings

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.