Hỏi Thăm và các bài họa

Niên huynh Nhữ-Đình-Toán quý mến,
Tình cờ vào CNN của Nguyễn-Công-Vinh mới hay anh bị bệnh Cóc Chay vội gọi 3 lần nhưng không ai bắt phone. Vì vậy, xin mượn bài thơ nầy như một lời thăm hỏi thật chân tình.
Kính chúc niên huynhh mau khỏe mạnh và luôn an bình trong cuộc sống.

get-well-soon-11

1. HỎI THĂM

Hỏi thăm Huynh trưởng khỏe hay chưa?
Muốn đến tận nơi, ý mới vừa.
Khổ nỗi tuổi đời nay yếu sức,
Hiềm vì nội lực chẳng như xưa.
Những mong Như Ngã chân luôn cứng,
Hằng muốn Cóc Xanh chí mãi thừa.
Rượu sẵn luống chờ ai đối ẩm,
Trăm hồ chắc đủ để mình cưa?!

CÓC CHAY
8-26-2021

2. TRẢ LỜI

 Khỏe hẳn thưa rằng chắc vẫn chưa
Cảm ơn biết nói sao cho vừa
Tuổi già chẳng thể như ngày trước
Sức trẻ còn đâu giống lúc xưa
Bữa trước hồn thơ bỗng lỗi nhịp
Hôm nay chữ nghĩa thấy dư thừa
Rượu ngon đối ẩm bạn đừng đợi
Muốn lắm nhưng nào có dám cưa.

 CX
27/8/2021

3. THÂN TỨ ĐẠI

Thăm bạn Cóc xanh bịnh hết chưa?
Mang thận tứ đại khổ đâu vừa
Thiếu thời, khoẻ mạnh hồi trai tráng
Tóc bạc, răng long thấy khác xưa
Tạo hoá trêu chi trò khó thế
Trời cao ban phúc tạ niên thừa
Ốm đau cũng bởi duyên tiền định
Vui vẻ lên nào rượu cứ cưa!

CÓC NÚI:       NHA

4. TÌNH BẠN

Tình đời hỏi bạn chán chường chưa ?
Tình bạn với ta mấy cũng vừa
Từ thuở thiếu thời trao nghĩa đậm
Đến hồi niên lão giữ tình xưa
Tiều đàm thế sự lời khôn cạn
Bàn luận nhân tâm chuyện chẳng thừa
Mong gặp hàn huyên mừng tuổi thọ
Qua thời cụng chén để cùng cưa.

28/8/2021 CÓC BIỂN

5. RÁN MÀ CƯA

Khỏe rồi cơm nguội chắc là chưa
Nấu cháo mà ăn ý mới vừa
Thủa trước leo đồi không ngại khó
Bây giờ xuống cấp * chẳng như xưa (*bậc thang )
Câu thơ thăm hỏi tâm hồn thoáng
Trang web điểm tô chí khí thừa
Lực bất tòng tâm đành phải chịu
Phải chi có phở rán mà cưa

Cóc QT

6. KHỎE RỒI CƯA

Cóc Xanh đã hết bệnh hay chưa ?
Thang thuốc nghỉ ngơi ấy mới vừa
Tuổi hạc tơ chùng không giống trước
Đường đời mòn mõi chẳng như xưa
Hữu sanh hữu tử đừng lo quẩn
Cẩn tắc vô ưu chớ bão thừa
Sức khỏe rồi đây hồi phục lại
Ai mời mấy hủ thẳng tay cưa

Cóc Huế

7. THƯƠNG CÓC XANH

Tuổi tác hao mòn rõ chán chưa
Thương sao thương biết mấy cho vừa
Lưng đau khó thẳng không như trước
Gối mỏi mau xìu hết giống xưa
Cơ nọ ít xài nên ốm yếu
Bắp kia vô dụng hóa dư thừa
Đêm nằm vắt trán thầm than thở
Kìa gỗ nằm trơ thợ chẳng cưa

CCR

8. XIN ĐỪNG CỨA DAO

Thăm hỏi làm gì , rõ khổ chưa !
Nghe như dao cứa chớ đâu vừa
Vác cày mấy thuở lưng còn mỏi
Qua núi một thời chuyện đã xưa
Đầu gục anh hùng da vẫn thiếu
Suối khô mỹ nữ thịt càng thừa
Lâu lâu muốn thử ôn bài cũ
Phì phọp phì phò tợ kéo cưa .

Cóc Chát

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.