Bò ăn thịt bò. Thơ cay Tuyến Sydney Australia

  BÒ ĂN THỊT BÒ
tolam-hihoa-dep-4

Công An dân gọi Bò vàng
Bò không ăn cỏ, ăn hàng thượng lưu
Đồng loại khuyển, mã, hợi, ngưu
Thân người óc thú lanh mưu ma đầu
Bò Việt công du Châu Âu
Đói ăn khát uống kéo nhau nhà hàng
Bò ăn món Bò dát vàng
Một phần tính giá một ngàn chín trăm (dollars)
Đầu bầy dắt đám kiếm ăn
Tô Lâm khói chí nhăng răng đớp liền
Đưa tay đầu ngã nghiêng nghiêng
Quan tham tận hưởng dân phiền mặc dân.

Tuyến, Australia
( Sau 75 dân miền Nam gọi Công An là Bò vàng )

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.