Rồi Có Một Ngày- Thơ Hoa Văn, Vy Hương ngâm.

Tuần nầy bạn Lê Hữu Nghĩa giới thiệu và mời anh chị em K1 nghe giọng diễn ngâm của nghệ sĩ Vy Hương qua bài thơ “RỒI CÓ MỘT NGÀY” của nhà thơ HOA VĂN. Vì cuộc sống hiện tại của chúng ta còn lại quá ngắn ngủi, nên suy nghiệm để có được cuốc sống Vui Vẻ và Hạnh Phúc. Xin mời

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.