Hương Xưa Còn Đọng- Nhạc cuối tuần

Cuối tuần mời các bạn thưởng thức một sáng tác mới của bạn Lê Hữu Nghĩa

Hương Xưa Còn Đọng – Khánh Vy

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.