Thơ Quốc Hận – Trần Quốc Nại

Nhớ về 30/4/75.

Hôm nay hai sáu tháng tư,
Còn bốn ngày nữa ngất ngư con tàu
Đắm chìm dân Việt thương đau
Dưới làn sóng đỏ ngàn sau nhớ hoài./-
……….
Khi nào Việt Cộng đi đong
Thì dân nước Việt mới còn tương lai
……….

Biết nói gì?

Bốn bảy năm rồi đất nước ta
Sau ngày giải phóng lại phong ba
Cuốn theo chiều gió thì mong sống
Chệch hướng sai đường chết khó tha
Thống khổ căm hờn hào nhoáng giả
Đau thương nuốt hận lệ xót xa
Bao giờ có được ngày yên ổn
Dân Việt trông chờ bao thiết tha./
TQN.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.