Thơ Chiến Sĩ Trân Vong – TPK

CHIẾN SĨ TRẬN VONG

soldier-father-daughter
Nhân ngày “Chiến Sĩ Trận Vong”
Xin thắp một nén hương lòng nhớ anh
Ghi ơn tử sĩ liệt oanh
Xả thân giúp nước sử xanh lưu truyền
Anh đi để giữ lời nguyền
Giữ gìn an lạc mọi miền quê hương
Nước nhà gặp buổi nhiễu nhương
Chiến tranh tàn phá phố phường điêu linh
Miền Nam đất nước thanh bình
Bỗng dưng giặc dã dân tình đảo điên
Giặc về bắn giết liên miên
Nhà tan cửa nát gieo thiên sử buồn
Thân trai gió táp mưa nguồn
Đứng trên đầu sóng chận đường nội xâm
Nhưng mà “lực bất tòng tâm”
Chiến trường ngả ngựa bọc thân cờ vàng
Hồn anh vất vưởng mây ngàn
Buồn vì lịch sử vội vàng sang trang
Biết bao tướng sĩ hiên ngang không hàng
Một viên đạn cuối nhẹ nhàng
Hồn theo tiên tổ chẳng màng khói nhang
Nhục thân dâng hiến giang san
Đền vì chẳng trọn bảo toàn núi sông
Dù cho anh đã hoài công
Nhưng mà dân Việt một lòng nhớ ơn.

Tống Phước Kiên

                                  Memorial Day 2022

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.