Happy Birthday 80th bạn Tống Phước Kiên

MỪNG SINH NHẬT 80

288273163_5074398662672570_1874594078241349829_n

Sinh nhật năm nay tám chục rồi
Đường ra đồi mộng cũng gần thôi
Chim bay triền núi an nhiên đậu
Mây dạt lưng trời tản mát trôi
Chẳng bận thế thời đen tựa mực
Không màng tình nghĩa bạc như vôi
Mở lòng buông bỏ bao sân hận
Cuối nẻo phong trần bước thảnh thơi
Hôm nay sinh nhật tám mươi tròn
Cảm tạ ơn trên đoái phận con
Che chở đường đời bao bảo tố
Giữ gìn cuộc sống lắm nguy nan
Áo cơm thuở ấy tuy lao nhọc
Sức khoẻ giờ đây dẫu héo mòn
Vẫn được vui cười nhìn hậu thế
Sá chi vạt nắng tắt hay còn
Sinh nhật tám mươi miệng mỉm cười
Tớ nay thượng thọ ới người ơi
Xưa lên thất thập xem là hiếm
Giờ đến bát tuần thấy dễ thôi
Con cháu chúc mùng câu bách tuế
Bạn bè vui hát khúc giao bôi
Tạ ơn Thượng Đế luôn che chở
Qua đoạn đường trần cuộc nổi trôi.

TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.