Lời tạ ơn TPK

LỜI TẠ ƠNSlide14

Kể từ khi đến Mỹ
Sống cuộc đời lưu vong
Đã ba chục năm ròng
Được an cư lạc nghiệp
Tình người luôn thắm thiết
Tương trợ giúp đỡ nhau
Người trước tiếp kẻ sau
Cùng nắm tay tiến bước
Mọi người ai cũng được
Bình đẳng và tự do
Đều áo ấm cơm no
Đời an lành hạnh phúc
Thoát kiếp người tủi nhục
Chính trên quê hương mình
Nhân ngày lễ khai sinh
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Từ tận đáy lòng mình
Xin tạ ơn nước Mỹ
TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.