Thơ Trần Quốc Nại “Thay Đổi”

THAY ĐỔI

Ai cũng khen rằng đã khác xưa
Việt Nam giàu đẹp quá trời chưa
Nhà thờ,chùa,tự lên như nấm
Khách sạn, công viên thay dậu thưa
Quán nhậu, bia ôm vô số kể
Vũ trường, nhà hát có dư thừa
Dép râu, nón cối nay thay đổi
Âu phục, giày Tây tiếp tục lừa./-
TQN.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.