Linh Tinh

                           BÁO CÁO VQUKHÓA 1– HVCSQG
                                              Tính đến 31-7-2011

I.- QUCHO “PROJECT HNH & SUT”:
Project Hnh & Sut” là công tác tương trợ đột xut đặc bit ngoài chương trình không dliu trước để giúp đỡ 2 bn K1 còn kt ti VN là Hà ThHnh và Nguyn Văn Sut đang gp hoàn cnh khó khăn. Project này do K1 Phan Quang Nghip và mt sbn K1 khi xướng và vn động các bn đóng góp nhân dp tham gia du ngon ti Bc California sau Đại Hi KNim 45 Năm HVCSQG vào đầu tháng 7-2011 va qua.

Kết qa Project này đã thu được:
– Thu ti Bc California (qua K1 Nghip và Hp chuyn):              $630
– Thu ti Nam California (qua K1 Nhữ Đình Toán):
             
NT Trn Minh Công                                     $200
             
Nguyn Chính Minh                                        $50
             
Lê Hu Nghĩa                                                   $20
             
Nguyn Văn Tâm                                            $30
             
Lê Văn Thao                                                     $50
– Cng Thu ti Nam Cali:                                                                     $350
TNG CNG “PROJECT HNH & SUT thu được:
                                                                                   $630 + $350 =   $
980

K1 Toán đã bù thêm $20 cho Project này có được sThu tròn $1000 để gi vcho K1 Hà ThHnh ($600) và K1 Nguyn văn Sut ($400).

Ghi Chú: Xin nói rõ thêm, stin $1000 (mt ngàn) này là tin quyên góp riêng cho “Project Hnh & Sut”, không trích tQuTương TrKhóa I.

II.- QUTƯƠNG TRKHÓA 1:
Tính đến ngày 30/6/2011, QuTương TrKhóa 1-HVCSQG:
Tn qu:                                                                                               $1,522
Thu thêm:
  
– trong Tin Đại Hi và Đại Hi 45 Năm HVCSQG ti San Jose,
Bắc California                                                                                            $830
     [do K1 Hp chuyn $1,460 – $630 (Project H & S)= $830]
  – Lưu Diu Nam                                                                                        $50
 
Tng THU:…………………………………………………                           $2,402

Chi: Tháng 7/2011
     – Lphí chuyn tin vVN cho K1 Hnh & Sut:                            $12
     – Đăng báo Phân Ưu bào huynh K1 Đinh Văn Hp ttrn:            $60
Tổng CHI:…………………………………………………                                    $72

TN QU(tính đến 7/8/2011):                         $2,402 – $72 = $2,330

 

                                Little Saigon, ngày 7 tháng 8 năm 2011
                     
              TM. BAN ĐẠI DIN K1-HVCSQG
                                                       
(Ký tên)

                                           NHỮ ĐÌNH TOÁN

PhTá: NGUYN VÔ LƯỢNG (Ký tên)
ThQu: PHM VĂN CƯ  (Ký tên)
Thư Ký: HUNH VĨNH HƯNG (Ký tên)

 

 

 

 

 

             

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s