Monthly Archives: Tháng Chín 2014

K1 Bửu Hồng du Nam thăm anh chị em K1 Houston

Tuần vừa qua vợ chồng K1 Bửu Hồng làm một chuyến Nam du đến xứ cowboy Texas, ghé thành phố Houston thăm và hội ngộ cùng một số anh chị em K1 tại đây. Con gà mái tre hứa sẽ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Thơ Toàn Như_ Tiếc Nhớ Thương Xá TAX

Hình ảnh | Posted on by

Thơ Đường Cóc 37

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Các bạn K1 Gởi Lời Phân Ưu Đến Gia Đình K1 Ngô Đình Anh

Hình ảnh | Posted on by

Phân ƯU_ K1 Ngô Đình Anh

Được tin buồn, đồng môn k1: Ngô đình Anh, pháp danh :Tâm Siêu vừa từ giả cõi trần ngày 11/9/2014 tại Ohio. K1 Trần Pháp và gia đình xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, xin nguyện cầu Hương … Tiếp tục đọc

Hình ảnh | Posted on by

Thơ Lệ Khanh & Thanh Hoàng

Hình ảnh | Posted on by

Đường Cóc 36

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ