Monthly Archives: Tháng Chín 2014

K1 Bửu Hồng du Nam thăm anh chị em K1 Houston

Tuần vừa qua vợ chồng K1 Bửu Hồng làm một chuyến Nam du đến xứ cowboy Texas, ghé thành phố Houston thăm và hội ngộ cùng một số anh chị em K1 tại đây. Con gà mái tre hứa sẽ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Bửu Hồng du Nam thăm anh chị em K1 Houston

Thơ Toàn Như_ Tiếc Nhớ Thương Xá TAX

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Toàn Như_ Tiếc Nhớ Thương Xá TAX

Thơ Đường Cóc 37

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Đường Cóc 37

Các bạn K1 Gởi Lời Phân Ưu Đến Gia Đình K1 Ngô Đình Anh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Các bạn K1 Gởi Lời Phân Ưu Đến Gia Đình K1 Ngô Đình Anh

Phân ƯU_ K1 Ngô Đình Anh

Được tin buồn, đồng môn k1: Ngô đình Anh, pháp danh :Tâm Siêu vừa từ giả cõi trần ngày 11/9/2014 tại Ohio. K1 Trần Pháp và gia đình xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, xin nguyện cầu Hương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân ƯU_ K1 Ngô Đình Anh

Thơ Lệ Khanh & Thanh Hoàng

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Lệ Khanh & Thanh Hoàng

Đường Cóc 36

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đường Cóc 36

Thơ Đường Cóc 38

ĐƯỜNG CÓC 38 ( Cóc Nhà bị đau chân, không ngồi lâu được, Bác sĩ yêu cầu đi tập Therapy thường xuyên, nên xin phép quý lão cho Cóc Nhà  vắng mặt một thời gian. Có ý kiến post theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Đường Cóc 38

Biền Biệt _ Thơ Trần Pháp

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Biền Biệt _ Thơ Trần Pháp

Lệ Khanh Nhớ Bạn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lệ Khanh Nhớ Bạn

Chúc Mừng Sinh Nhật

Trong thời gian qua, CNN cố gắng rị mọ tìm trong 2 danh sách BTV và TSV khóa 1 để làm những bảng Happy Birthday hàng tháng mà trong đó có rất nhiều bạn mình không nhớ và không biết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chúc Mừng Sinh Nhật