Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

Thơ TPK _Cũng Dòng Dõi Việt

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

ĐIẾU VĂN Tiễn Biệt PHẠM VĂN BỔN_NHA

ĐIẾU VĂN tiễn biệt PHẠM VĂN BỔN       NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT       NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT     Kính Thưa: Quý Sư Và Ban Hộ Niệm    .  .  . .  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Xuống Đường Đi_Trần Quốc Bảo

XUỐNG ĐƯỜNG ĐI !!! Xuống đường đi! … Xuống đường đi! … Xuống đường tranh đấu, quyết vì Giang san Mất rồi! Bản Dốc, Nam Quan Đảng hèn, dâng đất Việt Nam cho Tầu Nước non như mất cái đầu! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Bài Thơ Vô Đề của Lê Tấn Tuyến

Hình ảnh | Posted on by

Thư gởi Chủ tịch Nước_ĐGM Hoàng Đức Oanh

Thư gởi Chủ tịch Nước của ĐGM Hoàng Đức Oanh: Kính gửi: Ông Trần Đại Quang, Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Kính thưa Ông chủ tịch nước, Tổ quốc lâm nguy! Tàu-đỏ có mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Trở Lại Bolosa_Cao Mỵ Nhân

TRỞ LẠI BOLSA  –   CAO MỴ NHÂN    Khi tôi đến Mỹ, mùa fall năm 1991. Tính tới nay là đã 27 năm lưu lạc xứ người .  Ngay từ buổi đầu tiên, tôi đã ở Cali rực rỡ nắng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Tin về K1 Nguyễn Minh Đường

CNN vừa nhận được tin nhắn từ K1 Lê Hữu Nghĩa (Minnesota) nguyên văn như sau: Thưa quí bạn , Hôm nay , 21/07/2018 , một nhóm chiến hữu thuộc Hội Ái Hữu Cựu CSQG/VNCH/MN đã đến thăm K1 Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ