Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

Thơ TPK _Cũng Dòng Dõi Việt

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ TPK _Cũng Dòng Dõi Việt

ĐIẾU VĂN Tiễn Biệt PHẠM VĂN BỔN_NHA

ĐIẾU VĂN tiễn biệt PHẠM VĂN BỔN       NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT       NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT     Kính Thưa: Quý Sư Và Ban Hộ Niệm    .  .  . .  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở ĐIẾU VĂN Tiễn Biệt PHẠM VĂN BỔN_NHA

Xuống Đường Đi_Trần Quốc Bảo

XUỐNG ĐƯỜNG ĐI !!! Xuống đường đi! … Xuống đường đi! … Xuống đường tranh đấu, quyết vì Giang san Mất rồi! Bản Dốc, Nam Quan Đảng hèn, dâng đất Việt Nam cho Tầu Nước non như mất cái đầu! … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Xuống Đường Đi_Trần Quốc Bảo

Bài Thơ Vô Đề của Lê Tấn Tuyến

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài Thơ Vô Đề của Lê Tấn Tuyến

Thư gởi Chủ tịch Nước_ĐGM Hoàng Đức Oanh

Thư gởi Chủ tịch Nước của ĐGM Hoàng Đức Oanh: Kính gửi: Ông Trần Đại Quang, Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Kính thưa Ông chủ tịch nước, Tổ quốc lâm nguy! Tàu-đỏ có mặt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư gởi Chủ tịch Nước_ĐGM Hoàng Đức Oanh

Trở Lại Bolosa_Cao Mỵ Nhân

TRỞ LẠI BOLSA  –   CAO MỴ NHÂN    Khi tôi đến Mỹ, mùa fall năm 1991. Tính tới nay là đã 27 năm lưu lạc xứ người .  Ngay từ buổi đầu tiên, tôi đã ở Cali rực rỡ nắng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Trở Lại Bolosa_Cao Mỵ Nhân

Tin về K1 Nguyễn Minh Đường

CNN vừa nhận được tin nhắn từ K1 Lê Hữu Nghĩa (Minnesota) nguyên văn như sau: Thưa quí bạn , Hôm nay , 21/07/2018 , một nhóm chiến hữu thuộc Hội Ái Hữu Cựu CSQG/VNCH/MN đã đến thăm K1 Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin về K1 Nguyễn Minh Đường

What Do You Want?_YouTube

Một Bản Nhạc Hay: What Do You Want? (Nguồn YouTube)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở What Do You Want?_YouTube

Video Vĩnh Biệt K1 Phạm văn Bổn

Video slideshow nầy gom góp nhiều hình ảnh của K1 Phạm Văn Bổn chụp chung với một số bạn K1 từ năm 2011 cho đến những ngày gần đây. Vì giới hạn của video nên không thể đưa hết hình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Video Vĩnh Biệt K1 Phạm văn Bổn

Tổ Quốc đáng giá bao nhiêu?_Fb Đỗ Ngà

TỔ QUỐC ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? Một anh bạn đang tìm tài liệu nghiên cứu. Anh ta lục khắp nơi nhưng không có. Một lần vào hiệu sách, anh ta phát hiện ra cuốn sách cần thiết. Không do dự, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tổ Quốc đáng giá bao nhiêu?_Fb Đỗ Ngà

Cáo Phó Tang Lễ K1 Phạm Văn Bổn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Cáo Phó Tang Lễ K1 Phạm Văn Bổn

Bản Di Bút Viết Tay của PVB

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bản Di Bút Viết Tay của PVB

Di Bút của K1 Phạm Văn Bổn viết trước phút lâm chung

Thân chuyển đến các bạn lá thư cuối đời của bạn PV Bổn (tôi đánh máy lại theo bản viết tay của Bổn để cho dễ đọc): LGT: K1 Phạm Văn Bổn, sau một thời gian lâm trọng bệnh, đã vĩnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Di Bút của K1 Phạm Văn Bổn viết trước phút lâm chung

Phân Ưu của NHA

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của NHA

Phân Ưu của NT Trần Minh Công

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của NT Trần Minh Công

Phân Ưu của Khóa 1 HV CSQG

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của Khóa 1 HV CSQG

Tiển Bạn _ Thơ Trần Pháp

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tiển Bạn _ Thơ Trần Pháp

Thương Tiếc Bạn_ Thơ Vinh Lan

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thương Tiếc Bạn_ Thơ Vinh Lan

Hội Ái Hữu Cựu CSQG/VNCH Phân Ưu

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Hội Ái Hữu Cựu CSQG/VNCH Phân Ưu

Kỷ Niệm với K1 Phạm Văn Bổn khi Lê Hữu Nghĩa thăm K1 Bắc Cali

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Kỷ Niệm với K1 Phạm Văn Bổn khi Lê Hữu Nghĩa thăm K1 Bắc Cali