Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

Mùa Tạ Ơn Năm Nay_ Thơ TPK

                MÙA TẠ ƠN NĂM NAY                               Mùa Tạ Ơn năm nay                              Sau những ngày bầu cử                               Còn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mùa Tạ Ơn Năm Nay_ Thơ TPK

Happy Thanksgiving

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Thanksgiving

GĐ K1 Phân Ưu cùng GĐ Hà Thị Hạnh

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở GĐ K1 Phân Ưu cùng GĐ Hà Thị Hạnh

Tin Buồn: K1 Hà Thị Hạnh đã từ trần

ốc Môn K1 Hà Thị Hạnh không còn nữa Gia Đình Khóa 1 Học Viện CSQG vừa nhận được tin buồn từ Việt Nam: Như chúng ta đã biết, K1 HÀ THỊ HẠNH bị bệnh ung thư từ nhiều năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Buồn: K1 Hà Thị Hạnh đã từ trần

Happy Birthday K1 in November

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Birthday K1 in November