Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2014

Happy Birthday January

Hình ảnh | Posted on by

Annual Report from WordPress.com

Your Annual Report from WordPress.com Your 2014 in blogging Our stats helper monkeys have been busy putting together a personalized report detailing how your blog did in 2014! View your full report online Trouble clicking? Copy and paste this URL … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Happy New Year

Hình ảnh | Posted on by

Lê Hữu Nghĩa vả Karaoke Merry Christmas

Mời các bạn thưởng thức Karaoke qua một video clip của bạn Lê Hữu Nghĩa vừa mới gởi đến CNN.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 1 phản hồi

Thơ Trần Pháp

Hình ảnh | Posted on by | 1 phản hồi

Merry Christmas & Happy New Year

Nhân mùa nghỉ lễ Giáng Sinh 2014 và Năm Mới 2015. Căn Nhà Nhỏ kính chúc quý NT và các bạn: Merry Christmas & Happy New Yew

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

PPS Đêm Thánh Vô Cùng” Bửu Hồng Mai Hương

Năm 2013 ông Thầy Tàu PVB có thực hiện một PPS về Giáng Sinh mà anh chị em chúng ta đã thưởng thức. Năm nay chờ mà không thấy Thầy Tàu nói gì, tính nhắc thì may quá có cặp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Bản Tin về K1 Đổ Thám_ Từ San Jose CA Update

Tin từ các bạn K1 Bắc Cali cho biết bệnh tình của K1 Đổ Thám hiện nay rất trầm trọng. Trước đây có lần các bạn K1 San Jose sắp xếp thì giờ rũ nhau đi thăm Đổ Thám, nhưng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

PPS Nàng Thơ by Vinh Nguyen

Thân mến mời Quý NT và các bạn thưởng thức một slideshow vừa thực hiện với bài ca có tên Nàng Thơ của Vũ Nguyên Diệu, một cựu Học sinh Trần Quý Cáp Hội An hiện ngụ tại  tiểu bang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Tổng Kết 2 Projects Tương Trợ K1 Hà Thị Hạnh và Nguyễn văn Suốt

Trước khi từ giã năm cũ để bước sang năm mới, đại gia đình K1 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia chúng ta đã thực hiện được hai Projects tương trợ để giúp cho hai đồng môn K1 đang gặp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Đường Cóc 46

LỜI GIỚI THIỆU CỦA CÓC KHÔ PQN: Kỳ nầy Cóc Xanh Trưởng K  Nhữ Đình Toán đưa ra bài xướng “CÁI ĐIẾU CÀY” vô tình hay cố ý mà lại trùng khớp với việc  Ông Nguyễn Văn Hải tự ĐIẾU CÀY  … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Tình Ta Còn Mãi_Thơ LK

Hình ảnh | Posted on by

Tâm Tình của Phan Đại Quang

“Kentwood, Michigan: 01-12-2014 K1 NĐT thân mến, Qua http//khoa1hocviencsqg.com, Quang được biết K1 Nguyễn văn Suốt ở VN đang gặp khó khăn, Quang gởi về Toán $50 USD để cùng các bạn K1 nói lên thân tình K1 ở hải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

NHA_ Cám ơn Nước Mỹ

Hình ảnh | Posted on by