Thơ

  • CÁM ƠN VỢ HIỀNNguyễn Thanh Hoàng.
https://khoa1hocviencsqg.com/2011/08/22/th%c6%a1-k1-nguy%e1%bb%85n-thanh-hoang/
  • NHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ BẠN BÈ K1Toàn Như
https://khoa1hocviencsqg.com/2011/08/26/th%c6%a1-toan-nh%c6%b0-nguy%e1%bb%85n-dinh-toan/
  • SÀI GÒN VÀO HẠNguyễn Phiến
https://khoa1hocviencsqg.com/2021/07/19/sai-gon-vao-ha%cc%a3-tho-nguye%cc%83n-phien/
  • NỖI NIỀM THÁNG SÁUTống Phước Kiên
https://khoa1hocviencsqg.com/2021/07/03/no%cc%89i-niem-thang-sau-tho-tpk/
  • MỪNG NGÀY MẸ HIỀNCóc Nhà NCV
https://khoa1hocviencsqg.com/2021/05/08/tho-mung-ngay-me%cc%a3-hien-coc-nha/
  • THƯƠNG CHA NHỚ MẸNguyễn Phiến
https://khoa1hocviencsqg.com/2021/06/19/thuong-cha-nho-me_tho-phien-nguyen/
  • KHÓC THI SĨ TƯỜNG LINH – Đạt Nhân Lê Văn Thuận
https://khoa1hocviencsqg.com/2021/02/07/khoc-thi-si%cc%83-tuong-linh-_-tho-k1-lvt/
  • NHỚ HUẾ – Thơ cóc Huế TPK và cóc QT TP
Nhớ Huế- Thơ của Cóc Huế và TP