Monthly Archives: Tháng Chín 2013

Tin K1 từ San Jose

Bạn Đinh văn Hạp cho biết vừa rồi Hạp có gặp bạn ta Hồ Đắc Biên đi ngang qua chỉ có vài giờ và hy vọng vài ngày tới “Thiền Sư”sẽ trở lại gặp gở các bạn đồng môn K1 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Tiếp Nối _thơ TPK

Bài nầy tôi viết sau khi nghe thanh niên yêu nước Nguyễn Lân Thắng phát biểu tại Hà Nội ngày 20-9-2013 và được Vietnam’s Social Media chuyền tải với lời xác quyết người dân Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh dành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Như Đã Vào Thu_ Thanh Hoàng

Hình ảnh | Posted on by

Hà Nội 50 Năm Sau_ Thơ Nguyễn Việt Cường_PPS VinhNguyen

Các bạn K1 thân mến. Hồi đầu tháng CNN nói rằng sẽ gởi đến các bạn một slideshow đặc biêt sau khi mình bắt cóc đựơc bạn Nguyễn Thanh Lâm  trở về với chúng ta. Nhờ đó mới khám phá … Tiếp tục đọc

Video | Posted on by

Hai Mét vải Thô _ Thơ TPK

Hình ảnh | Posted on by

Một Thoáng Tìm Về _ Thơ Nguyễn Phiến

Hay quá: K1 có nhiều hiền tài xuất hiện về chiều. Đủ mọi lảnh vực.., không có bạn làm sao tôi có thể thấy hình, thấy ảnh, nghe tâm tình… NP. Bài thơ “Tìm Về Một Thoáng” của K1 Nguyễn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Lưu Vong _ Thơ Lệ Khanh & Thanh Hoàng

Hình ảnh | Posted on by