Daily Archives: Tháng Tư 15, 2012

Thơ Thanh Hoàng_ Nhớ

      Mến tặng : Thi sĩ đấu tranh  LU HÀ . Hình sao,vải đỏ phơi màu máu Cờ Cộng bao giờ bị triệt tiêu ? T.H. Trời hỡi ! Sao ta cứ gặp mầy ? Hàng năm xui … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ