Thơ Đường Cóc số 3

Thơ Đường số 1 đã được giới thiệu trên CNN. Đúng ra sẽ tới Thơ Đường số 2, nhưng vì Thơ Đường số 2 chọn đề tài Xuân cho nên chúng tôi để dành cho Tết Quý Tỵ. Hôm nay Cóc Nghĩa  trình làng bài Đường Cóc số 3  . Lần nầy Cóc Nghiệp được quyền ưu tiên nên bạn ấy chọn đề tài là : VỀ HƯU. Đề tài nầy rất hợp thời hợp cảnh của tuổi anh em chúng ta, nên mấy con Cóc kia nhảy ra xơi tái liền. Và đây bài thơ do Ngũ Lão Cóc hợp xướng : Toán (câu 1,2), Lệ Khanh (câu 3,4),Thanh Hoàng(câu 5,6) Nghĩa (câu 7,8)

  

             

Mấy chục năm cày mệt đứt hơi .
Chỉ mong đến lúc về hưu thôi
Vì câu trách-nhiệm đang tròn ý .
Bởi chữ  hy sinh đã vẹn lời .
Cạnh luống Quỳnh Hương nhìn bướm lượn.
Bên giàn Thiên-Lý ngắm sao rơi .
Cà-phê sáng tối vui bè bạn .
Lên mạng trưa chiều mặc sức chơi .

                Ngũ Lão Cóc .

Các bài họa tiếp theo: 

XẢ LÁNG

Liệu chúng ta còn được mấy hơi ?
Có vui cứ xả láng đi thôi !
Bia mời , dựng gậy vô theo ý .
Rượu phạt , kề môi nhúng nể lời .
Nấm cứng lợi trơ đâu ngại mấp .
Đùi dai răng giả chẳng lo rơi .
Iphone mở nút tay khều móc .
Latop lên giường chuột nhấp chơi .

LHN

VỀ HƯU (số 2)

Tuổi già hưu trí bóng xì hơi
Lực bất tòng tâm phải thế thôi
Bảy thiếp ba thê nào chịu lỗ
Lục giao ngũ tử cố ham lời
Thanh niên súng đạn ria bừa bãi
Tuổi trẻ cày bừa thả rụng rơi
Đến lúc lưng đau và gối mỏi
Không chừa tật cũ  chết như chơi

(Phan Quang Nghiệp kính họa)

Theo 2 niên trưởng Quang-Nghiệp và Hữu-Nghĩa, tôi xin họa tiếp, anh Nguyễn-Công-Vinh khoan đóng  cửa CNN nghe

Chúc quý anh một cuối tuần thật vui vẻ

         VẪN CÒN HƠI

Dù trên sáu bó miễn còn hơi,
Cái nợ non-sông phải trả thôi.
Nước mất, nỡ nào trơ mắt ngó?
Nhà tan, sao lại chịu im lời?
Chung vai quang-phục: sơn-hà vững,
Góp sức diệt trừ: Cộng-sản rơi.
Tổ-Quốc từ đây yên bốn cõi,
An nhàn, mượn bút họa thơ chơi.

Lệ Khánh

NGHỈ XẢ HƠI

Bảy chục về hưu  nghỉ xả hơi
Công  nhà việc nước được  xin thôi !
Cộng Đồng  xây dựng kêu khan tiếng
Đoàn Kết  thương yêu gọi hết lời
Mắt  mũi lờ mờ ly nước đổ
Tay chân  luộm thuộm  bát cơm  rơi
Lão lai tài tận  xin nhường bước
Thế hệ  kế thừa  tiếp cuộc chơi.
Phan Quang Nghiệp họa 2

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.