Mừng Sinh Nhật Tháng Tư

Happy birthday April

 (Xin lỗi Vỏ Hảo mất rồi nhưng chưa bỏ ra được. Xin thông cãm CNN.)
Quà sinh nhật cho các bạn click vào linkdưới đây:

Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.