Một Thoáng Tìm Về _ Thơ Nguyễn Phiến

Hay quá:
K1 có nhiều hiền tài xuất hiện về chiều. Đủ mọi lảnh vực.., không có bạn làm sao tôi có thể thấy hình, thấy ảnh, nghe tâm tình…
NP.
Bài thơ “Tìm Về Một Thoáng” của K1 Nguyễn Phiến gởi cho CNN đã lâu, nhưng nằm trong phần “Phản ảnh” nên không biết. Hôm nay tình cờ mở ra thấy bài thơ của bạn, nên vội vã post lên đây. Bài thơ rất hay rất có ý nghĩa. Xin lỗi bạn Nguyễn Phiến về sự trể nãi nầy.
CNN

Tim ve mot thoang - NP

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.