Tiếp Nối _thơ TPK

Bài nầy tôi viết sau khi nghe thanh niên yêu nước Nguyễn Lân Thắng phát biểu tại Hà Nội ngày 20-9-2013 và được Vietnam’s Social Media chuyền tải với lời xác quyết người dân Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh dành tự do, dân chủ và nhân quyền cho dân tộc.

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#trash/1414b681e5d926a2

Presentation1

Nước non ta gánh chẳng sờn lòng
Vai mỏi lưng còng với núi sông
Những tưởng không ai người tiếp nối
Nào ngờ tuổi trẻ tiếp cha ông
Thanh niên đứng dậy đòi dân chủ
Thiếu nữ chung tay cứu giống giòng
Ơi hỡi toàn dân đoàn kết lại
Độc tài đảng trị ắt tiêu vong.

Tống Phước Kiên
Sept.27,2013

Đọc thư Tống Phước Kiên cảm khái về Nguyễn Lân Thắng, thấy hay hay nên bèn họa lại góp một chút ý mọn, nếu ổn thi đăng lên, còn không thì thôi.

Dung day_TQN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.