Daily Archives: Tháng Một 15, 2014

Xuân Giáp Ngọ _ Thơ ĐNN

Hình ảnh | Posted on by

Lời Tâng Bốc của CCR

Hay quá, hay quá. Hội thơ Đường Cóc K1 năm nay khai mạc với bài Tết Ơi Chào Mi của Cóc Tía đã khơi lên nguồn cảm hứng rộn rã hương xuân và chứa chan tình bằng hữu. Cóc Tía xưa nay mực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Thư Cảm Tạ cả GĐ K1 Lê Ngọc Thịnh

mmm

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ