Daily Archives: Tháng Ba 13, 2014

Tưởng Niệm Hai Bà _NHA

 Nhân ngày tưởng niện hai Bà Trưng. Mình viết bài nầy như một nén hương muộn màng dâng lên các bậc tiền nhân, anh hùng có công  với đất nước.        NHA

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Thơ Đường Cóc số 20

Tin Cóc Chay hôm trước Tết đi đứng sơ ý bị ngã nên tinh thần có hơi xuống. . ., tính xếp bút nghiên để vợ take care làm cho anh em trong làng Cóc hơi buồn. Nhưng khi thấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ