Đố vui tuần nầy

Trong Căn Nhà Nhỏ thỉnh thoảng có mục đố vui, không phải để thi thố hay thử thách  mà mục dích chính là giúp cho tuổi gia của chúng ta hoạt động, trách được bệnh lú lẫn, bệnh hay quên, mất trí nhớ ở cái tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy cùa chúng ta. Hôm nay Cóc Quảng Trị có câu đố gỏi đến các bạn. Và bạn nào có câu đó hay, hóc búa xin gởi về CNN đễ mỗi tuần chúng ta có một câu đố vui. Mong thay, CNN.

Xin mời các nhà toán học của CNN giải bài toán sau đây:

Hai Anh em khỡi hành một lúc từ A đến B. Em đi một phút 75 m, Anh đi xe đạp nên gấp ba và đến trước nưã giờ. Tìm đọan đường AB.
Cóc Quảng Trị  xin mời.

NCV giải toán: Mình tìm ra đáp số rồi: gồm 4 số. hai số đầu giống nhau, . . .,số sau cùng là 5. Tạm thời dấu kết quả.

PVB giải toán:  3375

TQN giải  rõ ràng như vầy:

Vận tốc của người Em ;75m/phut.
Vận tốc của người Anh:75m x 3=225m/phut
VT/Anh hơn VT/Em trong một phút : 225m-75m=150m
Người Anh về trước 30 phút,có nghĩa là đoạn đường người Em còn phải đi hay nói đúng hơn là đoạn đường người Anh đã đi nhiều hơn người Em là :75m x 30’=2250m.
Thời gian người Anh đã đi là: 2250:150=15 phút.
Vay đoạn đường từ A tới B là :225m x 15′  =3375 mét.
Trần Quốc Nại.

TRẢ LỜI CÂU ĐỐ

Thứ năm tuần trước, tôi có đưa ra câu đố…Tìm đọan đường AB. Các bạn Nguyễn Công Vinh, PVB có lẽ  là Phạm Văn Bổn ,Trần Quốc Nại đã trả lời đúng : 3375m . Tuy nhiên vì tôi là người đưa ra câu đố nên tôi phải giải đáp câu đố. Có ba cách giải.

1) Giả thử người Anh cứ tiếp tục đi thêm 30 phút nữa thì người Anh đi được một đoạn đường BC

hơn người Em là: A————B————————–C

75x3x30=6750m. Cứ mội phút người Anh đi hơn người Em là: (75×3)-75=150m.

Vậy thời gian mà người Anh đi từ A tới C và cũng là thời gian người Em đi từ A tới B là:

6750:150=45 phút. Đọan đường AB là: 75×45=3375 mét.

2) vì người Anh đi nhanh gấp ba người Em nên đọan AC dài gấp ba đọan AB, hay nói khác hơn

đọan BC gấp đôi đọan AB.Như vậy ta chỉ tìm đọan BC rồi chia đôi.

75x3x30=6750:2=3375 mét

3) vì người Anh đi nhanh gấp ba người Em nên thời gian người Anh đi chỉ bằng 1/3 người em trên cùng một đọan đường AB. Giả thử thời gian ngừơi Em đi là 1 thì người Anh là 1/3 hay 1-1/3,

hay 3/3-1/3=2/3=30 phút. Ta có 2/3=30 phút. Vậy 1/3=15 phut. Vậy AB=75x3x15=3375 mét.

Chúc các bạn vui khỏe.
Trần Pháp

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.