Daily Archives: Tháng Mười Hai 15, 2014

Tổng Kết 2 Projects Tương Trợ K1 Hà Thị Hạnh và Nguyễn văn Suốt

Trước khi từ giã năm cũ để bước sang năm mới, đại gia đình K1 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia chúng ta đã thực hiện được hai Projects tương trợ để giúp cho hai đồng môn K1 đang gặp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ