Daily Archives: Tháng Hai 10, 2015

Ba bài Thơ Thương Tiếc Bạn Đỗ Thám

Hình ảnh | Posted on by

Khóa 1 Phân Ưu cùng Gia đình Chiến Hữu Mai Hoàng Lang

Hình ảnh | Posted on by

Điếu Văn chính thức đọc trong tang lễ Đỗ Thám.

              ĐIẾU VĂN Thám ơi! Mấy ngày nay Trời San Jose buồn , mưa hoài không dứt Bạn bè mình cũng ray rúc lệ rơi Nghe hung tin quá đỗi rụng rời Mới thấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Bài Điếu Văn cho Đỗ Thám _ K1 Nguyễn Hoài Ân

          TIỄN BIỆT k1 ĐỖ THÁM                     ĐIẾU VĂN    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT         NAM MÔ A DI ĐÀ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ