Daily Archives: Tháng Chín 23, 2015

HỌP MẶT KỶ NIỆM 25 NĂM H.O.

Mời các bạn phe ta nguyên là các H.O. xem Thông Cáo của BTC v/v Kỷ niệm 25 Năm H.O. để nếu có thể thì ghi tên tham dự. Hạn chót là ngày 30/10/2015. Lưu ý: Trong BTC có K1 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HỌP MẶT KỶ NIỆM 25 NĂM H.O.