Daily Archives: Tháng Một 6, 2016

Danh Sách k1 ghi tên về dự 50 HV và K1_Update

Đã có 48 K1 ghi tên về tham dự 50 Học Viện cũng là 50 năm Khóa 1. Tổng cộng có tất cả 76 người. Hoan hô các bạn K1 Bắc Cali đã ghi tên đồng loạt, nhưng hình như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Danh Sách k1 ghi tên về dự 50 HV và K1_Update