Daily Archives: Tháng Mười Một 7, 2016

Tin Buồn: K1 Hà Thị Hạnh đã từ trần

ốc Môn K1 Hà Thị Hạnh không còn nữa Gia Đình Khóa 1 Học Viện CSQG vừa nhận được tin buồn từ Việt Nam: Như chúng ta đã biết, K1 HÀ THỊ HẠNH bị bệnh ung thư từ nhiều năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ