Daily Archives: Tháng Hai 22, 2017

Hình Ảnh K1 tham dự Mừng TÂN NIÊN Bắc CA

 K1 THAM DỰ MỪNG TÂN NIÊN 2017 TẠI BẮC CA (Phóng sự Ảnh – Hình trích từ Album của Photographer Nê Dư )

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ