Daily Archives: Tháng Ba 22, 2017

Danh Sách K1 tham dự Hội Ngộ San Jose 8/2017

Thưa các bạn. Tập San “LƯU BÚT K1” mới có 58 trang. Xin các bạn gởi bài về tiếp.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Danh Sách K1 tham dự Hội Ngộ San Jose 8/2017