Giỗ Cố Trưởng K1 Lê Văn Hướng (Nam CA)

Giỗ Cố Trưởng K1 Lê Văn Hướng

Giữa tháng 5-2017 vừa qua, một số ACE K1 cư ngụ tại Nam California đã được gia đình Cố Trưởng K1 Lê Văn Hướng mời đến tư gia của gia đình để dự buổi giỗ năm thứ ba của bạn Hướng. Xin các bạn bấm vào link ở dưới để xem một số hình ảnh trong buổi giỗ này. Hình do phó nhòm K1 Võ Thiệu chụp:

https://goo.gl/photos/awoU2bXzJrCtboBt9

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.