Daily Archives: Tháng Mười Một 5, 2017

Phỏng vấn Phan Tấn Ngưu về phim The Vietnam War

Phóng viên Ngọc Ân (Hồn Việt TV) phỏng vấn K1 Phan tấn Ngưu về cuốn phim tài liệu The Vietnam War:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ