Daily Archives: Tháng Hai 17, 2023

Truyện ngắn “Ngày Về” của Vương Mộng Long (K20 VBĐL)

NGÀY VỀ!!! Vương-Mộng-Long (Copy từ FB của Nhóm thân hữu K2 Học Viện CSQG Sài Gòn) Năm 1981, khi tôi còn bị giam trong trại cải tạo Z30C Hàm-Tân, Thuận-Hải, cứ vào buổi chiều, tôi cùng vài anh bạn tù … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Truyện ngắn “Ngày Về” của Vương Mộng Long (K20 VBĐL)