Daily Archives: Tháng Ba 26, 2023

Truyện ngắn: Con cào bằng lá dừa. (Diễn Đàn Việt Thức)

Truyện Ngắn: Con Cào Cào Bằng Lá Dừa Đứng trong hàng rào kẽm gai của khu thăm nuôi. Bé Mai cố nhướng mắt để tìm người cha thân yêu của mình trong số những đoàn người gầy guộc, xanh xao, vàng vọt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Truyện ngắn: Con cào bằng lá dừa. (Diễn Đàn Việt Thức)