Viết cho ngày 30/4 – LHN

Viết cho ngày 30/4

Ngày 30 tháng 4 được coi là Ngày Quốc Hận của người dân miền Nam và của người Việt hải ngoại tị nạn cộng sản trên khắp thế giới .

Riêng tui , tui coi đó là Ngày Quốc Nhục vì chính vào ngày nầy năm 1975 CSVN đã tô chàm lên lịch sử Việt Nam một trang ô nhục : Dân tộc VN bị phân hóa vô phương hàn gắn . Tài nguyên bị đục khoét cạn kiệt . Đất nước suy đồi tê hại trên mọi mặt văn hóa , giáo dục , y tế , kinh tế , luật pháp…

Chính ngày 30/04/1975 đã biến Việt Nam thành một nhà tù lớn , cả dân tộc Việt Nam thành tù nhân của chế độ , toàn dân mất quyền tư hữu làm chủ ruộng đất do bao đời tổ tiên tạo dựng , đất nước Việt Nam thành tài sản riêng của nhóm đảng viên CSVN

Vậy mà mỗi năm vào ngày nầy CSVN cũng vẫn còn ăn mừng cái gọi là chiến thắng chớ chưa thấy ra đó chính là tội ác tài trời đối với tổ quốc . Người dân Viêt Nam bây giờ đa số – nhứt là các thế hệ trẻ sau nầy – lại thờ ơ không nhớ gì về những tội ác của CSVN đối với đất nước và dân tộc Việt Nam .

Nhưng chắc chắn lịch sử sẽ phán xét công minh khi chế độ CSVN đã qua . Và chắc chắn ngày 30/4/1975 sẽ được ghi trong lịch sử là Ngày Ô Nhục của dân tộc Việt Nam .
LHN

Ngày Quốc Nhục
Mỗi năm lũ khỉ vẫn tưng bừng
Ba chục tháng Tư tự hứng tung
Thống nhất muôn người chôn dưới biển
Tự do triệu kẻ chết trong rừng
Quang Vinh vai gánh ngàn công nợ
Ưu việt cổ đeo mấy lớp thừng
Đó chỉ hỡi ơi Ngày Quốc Nhục
Có chi hãnh diện để ăn mừng !!!
LHN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.