Project trợ giúp các con của cố K1 Nguyễn Viết Lộc

Trợ giúp các con của Cố K1
Nguyễn Viết Lộc

Thưa Quý Bạn,

Như đã báo cáo Quý Bạn về Project Trợ Giúp 3 người con của Cố K1 Nguyễn Viết Lộc đang gặp nhiều khó khăn sau khi cả Cha và Mẹ của họ đều đã qua đời, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn đồng môn Mạnh Thường Quân tổng cộng số tiền thu được là $1750 USD (có thêm $50 của anh Huỳnh Vĩnh Hưng (K1) gởi đến vào giờ chót). Hôm nay, ngày 16/5/2023, tôi đã chuyển số tiền này về cho 3 người con của Cố K1 Nguyễn Viết Lộc, mỗi người $560 USD. Đáng lẽ tiền lệ phí chuyển tiền là 3% nhưng được họ chiếu cố bớt 50% vì mình được coi như một hội đoàn; nhờ vậy số tiền quyên góp còn dư $44 USD xin được hoàn trả lại cho Quỹ K1.

Xin kính báo và cám ơn những tấm lòng vàng của Quý Bạn.

TM. Gia Đình K1-HVCSQG:

Nhữ Đình Toán

DS các MTQ đã đóng góp:

1- Quỹ K1-HVCSQG:        $300
2- K1-HVCSQG Bắc CA     $300
3- K1 Võ Đăng Ngọc         $100
4- K9 Nguyễn Linh           $100
5- K1 Bửu Hồng               $50
6- K1 Phạm Bá Lộc           $100
7- K6 Ng. Doãn Hưng       $50
8- Tồng Hội CSQG.           $200
9- K1 Tôn Thất Biên         $100
10- K1 Phạm Bá Nhạc      $200
11- K1 Ng. Ngọc Kính       $50
12- K3 Ng. Ngọc Tiến       $50
13- K3 Phin Nguyễn         $100
14- K1 Huỳnh V. Hưng      $50

            Cộng:               $1750

   Chi: $560 x 3 =         $1680
   Lệ phí dịch vụ :         $26

   Số dư :                       $44 (xin hoàn lại Quỹ K1)

unnamed (2)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.