Daily Archives: Tháng Tám 26, 2011

Hình ảnh ngày xưa – Cựu SVSQ K1

Đăng tải tại Hình Ảnh | Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh ngày xưa – Cựu SVSQ K1

Thơ Toàn Như – Nhữ đình Toán

Những bài thơ viết về bạn bè K1: *Để tưởng nhớ Trần Chánh Định, cựu SVSQ K1 đầu tiên tử trận tại một quận ven đô Saigon, chỉ 2 tháng sau khi tốt nghiệp. Mày đó, Định hỡi Định!                                                                                                                Bảng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhữ Đình Toán | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Toàn Như – Nhữ đình Toán