Daily Archives: Tháng Tám 10, 2011

Thằng Nào Chọi?

Truyện ngắn của K1 Lê Hữu Nghĩa – Thằng nào chọi ? Thằng nào chọi? Thằng nào chọi?” Đó là tiếng quát hỏi của Phan Quang Nghiệp ở trại Z-30C Hàm Tân vào năm 1981, thời điểm các tù cải tạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lê Hữu Nghĩa | Chức năng bình luận bị tắt ở Thằng Nào Chọi?

Khóa 2 Cựu SVSQ Học Viện CSQG VNCH

– Thiệp Mời Tham Dự Ngày Họp Mặt Khóa II – Trần Bình Trọng tổ chức tại Nam Cali ngày 27 tháng 10 năm 2013  Thiệp Mời K2 Final 3   -Đoàn Kết_ Thơ của Lệ Khanh. Đoàn Kết _ Thơ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tâm Tình K1 | Chức năng bình luận bị tắt ở Khóa 2 Cựu SVSQ Học Viện CSQG VNCH