Daily Archives: Tháng Chín 15, 2011

Thư Giản với Slideshow

Mời các bạn thưởng thức slideshow Thơ :     Phạm Thiên Thư Nhạc:   Phạm Duy Ca sĩ:   Thái Thanh PPS:   Phan Tuấn Đạo Click vào đây để xem

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ