Thư Giản với Slideshow

Mời các bạn thưởng thức slideshow

Thơ :     Phạm Thiên Thư

Nhạc:   Phạm Duy

Ca sĩ:   Thái Thanh

PPS:   Phan Tuấn Đạo

Click vào đây để xem

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.