Daily Archives: Tháng Mười Hai 2, 2011

Thơ tặng K1 Houston – NCV

Tin từ Houston Texas Nhân dịp Nguyễn năng Thỏa ghé Houston, các bạn đồng môn K1 tại đây đã tổ chức gặp mặt tại nhà hàng Kim Sơn vào lúc 6:00 chiều Chủ Nhật ngày 27 tháng 11 năm 2011. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tâm Tình K1 | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ tặng K1 Houston – NCV