Daily Archives: Tháng Mười Hai 9, 2011

Họa thơ Cò Tém -Khóa 1 vẫn còn đây

      *Nguyễn-ngọc-Kính khai bút: Chim mỏi cánh về đây điểm hẹn (San Jose) Không mất nhau Khóa 1 vẫn còn đây Tươi nụ cười để sống phút giây Đời trẻ lại, tình như trang giấy Mỗi trang giấy, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Họa thơ Cò Tém -Khóa 1 vẫn còn đây