Nhạc phẩm “Chỉ còn trong mơ” Lời NCM nhạc LHN

Thưa các bạn ,

Trong kỳ họp mặt 45 năm , bạn Toán đã cực nhọc để cho mỗi người chúng ta một cuốn Kỷ-Yếu Khóa I . Trong đó có 2 bài hát . Bài Một Thoáng Mây Xưa tui đã thay Nguyễn-chính-Minh hát cho các bạn nghe ở hội-trường . Bửa nay mời các bạn nghe bài hát còn lại :

Chỉ Còn Trong Mơ .

LHN                                      

   http://www.youtube.com/watch?v=l7i_OYJ7zeg

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.