Daily Archives: Tháng Bảy 24, 2012

Đố Vui- Tìm bạn

Bạn Đứng Ở Đâu? Bạn K1 Đinh văn Hạp vừa gởi cho CNN một tấm hình chụp năm 1966 gồm 27 SVSQ Biên Tập Viên K1 và nhờ post lên với câu đố nhờ các bạn tìm Đinh văn Hạp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Về Đặc San Phượng Hoàng 2013

    TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH                                         (The Federation of South VietNam Police Associations)         … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Lá THư Tổng Hội

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH                                               Federation of South Vietnam Police Associations                              9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683                   … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ