Happy Birthday Tháng Tám

Căn Nhà Nhỏ thân mến gởi đến các bạn dưới đây có ngày sinh trong tháng Tám lời Cầu chúc Sức Khỏe, An Lành và Hạnh Phúc nhất.

Xin lỗi các bạn TSV vì tháng nầy mình không có danh sách của quý bạn.

Phan đại Quang           01.08.43
Đào thanh Phong        01.08.44
Lê thế Viên                    01.08.46
Lâm minh Sơn             02.08.45
Huỳnh Diễn                  05.08.43
Ma văn Lợi                    05.08.44
Trần hoàng Lương      08.08.43
Trần thị Kim Hạnh     09.08.41
Nguyễn thành Quang 10.08.44
Lý mũi Liềm                  12.08.45
Phạm văn Bé                 15.08.44
Lâm hung Dũng           18.08.42
Trần ngọc Điều             20.08.43
Trần văn Ân                   24.08.42
Phạm văn Xuân            25.08.42
Phùng hồng Thánh      25.08.42
Phạm văn Chu               25.08.44
Lê văn Thao                   30.08.44
Nguyễn đắc Thành       31.08.43


Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.