Daily Archives: Tháng Chín 2, 2012

Thơ Lê Hữu Nghĩa_ Thăm Mẹ

Thăm Mẹ . Chiều xuống lưng đồi gió nhẹ lay . Hắt-hiu bia mộ bóng in dài . Rêu phong mờ nét chân dung ấy . Sương gió ru hồn ngấn lệ ai . Nỗi nhớ thời-gian tim khắc-khoải . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Lê Hữu Nghĩa_ Thăm Mẹ