Daily Archives: Tháng Chín 3, 2012

Viếng Mộ Mẹ_ Thơ Vu Lan Đoàn ngọc Nam

Khấp khểnh lên đồi bông cỏ may Viếng thăm mộ mẹ nằm trải dài Quạnh hiu bia đá theo năm tháng Nắng mưa sá gì cỏi trần ai Khắc khoải sầu thương trong nổi nhớ U buồn niềm đau vẫn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Viếng Mộ Mẹ_ Thơ Vu Lan Đoàn ngọc Nam